Mococheck

Mogućnost daljinskog testiranja  sa  pravim mobilnim telefonom i SIM karticom je san za svakog ko koristi uslugu slanja SMS-a  ili usluge međunarodnog placanja.  Mococheck vam može ostvariti ovaj san.

To je jedinstvena mobilna usluga testiranja napravljena kao mreza GSM modema sa SIM karticama koje se fizički locirane širom sveta. Ova usluga omogućava daljinsko testiranje mobilnih usluga (isporuka SMS&MMS poruka, mobilno plaćanje, mobilnih  podataka, mobilnog web-a)  isto kao da se korisnik fizički nalazi u određenoj zemlji.

Sa pokrivenošću u više od 70 zemalja sa tendencijom konstantnog širenja, ova usluga omogucava ad-hoc testiranje kroz web aplikacije ili automatizovano testiranje putem API-a.

Poseti mococheck.com