nvm-ndermarrjet-e-vogla-dhe-te-mesme

MSP (Mala i srednja preduzeca)

Snaga mobilnosti koja ce osigurati i proširiti vaše poslovanje

Mobilni telefon je u potpunosti promenio način našeg poslovanja i interakcije sa kupcima i krajnjim korisnicima. Sve je veći broj zaposlenih koji svoje radno vreme provode u pokretu a ne u kancelarijama. Razgovor sa vašim klijentima i partnerima bi se danas mogao dogoditi  u bilo kom trenutku. Mi vam možemo pomoći da prevaziđete sve izazove u mobilnom prosperitetu i razvoju vašeg poslovanja:

  • Unapređenje, povećanje efikasnosti i optimizacija poslovnih procesa vaše kompanije dodavanjem novih mobilnih mogućnosti koje se ne nalaze na dekstop računaru
  • Isporuka prilagođenih mobilnih aplikacija sa dodatom vrednošću integracijom sa sopstvenim i postojecim back-end-ovima
  • Interaktivna marketinška platforma dijaloga (korišćenjem E- mail-a, SMS-a i push usluge sa dvosmernom komunikacijom sa CRM-om) sa merama odaziva u vremenu događanja i naprednim analitikama