Povećajte promet na web stranici i povećajte bazu pretplatnika pomoću Web Push obaveštenja.

Web Push u internet pretraživaču

Visoka stopa klikova

Stope otvaranja Web Push obaveštenja puno su veće od stopa kod e-mail biltena, iskoristite ih kako biste povećali broj poseta na Vašoj web stranici.

Obaveštenja na više uređaja

Korisnici ne moraju nužno da daju informacije app ID-a ili broja mobilnog. Prijava u pretraživaču je dovoljna da dođete do Vaših korisnika.

Segmentacija

Web push obaveštenja mogu biti automatski slata na osnovu određene IP lokacije ili na osnovu određenih radnji koje korisnici izvrše na Vašoj stranici.

Nadogradite Vaš CRM, ERP i druge sisteme integrišući ih sa našom platformom za razmenu poruka, uključujući Web Push, i ponudite svojim ciljnim grupama novu visokokvalitetnu uslugu.

Konsultujte se sa nama

Zanima Vas razvojna dokumentacija? Pogledajte API

Stvorite atraktivne landing stranice za posebne proizvode, promocije i kampanje. Na ovaj način možete generisati web push pretplatnike nezavisno od Vaše web stranice te sprovoditi ciljani remarketing.

POVEĆAJTE PONOVNE POSETE NA VAŠOJ WEB STRANICI

Zatražite pristanak od posetilaca Vaše web stranice za primanje Web Push obaveštenja.

Korisnik nakon toga može da prima push obaveštenja od Vas na svom mobilnom uređaju ili na desktop računaru.

Klikom na obaveštenje korisnik dolazi na željenu stranicu.

SEGMENTACIJA OMNIKANALA

Dosegnite Vašu ciljnu grupu u pravo vreme na pravom mestu pomoću personalizovanih poruka, bilo kroz pretraživač putem Web push-a, kroz popularne aplikacije za razmenu poruka ili pomoću običnog SMS-a.

Iskoristite navike Vaših korisnika kako biste im se obraćali personalizovano. Akcije i informacije koje korisnici ostavljaju na Vašoj web stranici su idealne za povratno pokretanje poziva na određene akcije. Optimizujte stopu konverzije poseta web stranici stvaranjem automatizovanih, multimedijalnih i interaktivnih povratnih interakcija i kampanja.

Otkrijte na koji način Vaša kompanija može iskoristiti Web Push.

Kontaktirajte nas