Približite se novim generacijama - iskoristite sve popularniji trend glasovnih poruka

GLASOVNE PORUKE ZA POSLOVANJE

Izražajnost

Mnogo sadržaja se gubi nedostatkom tonaliteta. Glasovnim porukama prenosite i emociju iza deljene informacije.

Verodostojnost

Glasovna poruka je ličnija i verodostojnija, što je trenutno posebno popularno na društvenim mrežama.

Efikasnost

Ne možete da napišete poruku od 140 znakova? Zamislite koliko možete da kažete za 140 sekundi.

Nadogradite vaš CRM, ERP i ostale sisteme tako da ih integrišete u naše Messaging platforme, uključujući i glasovne poruke, nudeći Vašoj ciljnoj grupi novu visokokvalitetnu uslugu.

Konsultujte se sa nama

Zanima Vas razvojna dokumentacija? Pogledajte API

GLASOVNE INFORMACIONE USLUGE U APLIKACIJAMA ZA RAZMENU PORUKA

Glasovne poruke pospešuju kvalitetnije izgrađivanje lojalnosti korisnika na ličnom nivou.

Nijanse i emocionalni aspekt audio poruke ojačavaju sliku o Vašoj kompaniji kod Vaših korisnika.

Pomoću interaktivnih glasovnih usluga pružanja informacija možete automatizovati rutinske procese i iskoristiti Vaše agente efektivnije nego pre.

Glasovni botovi su uvek dostupni – oni mogu da sprovode ankete, šalju podsetnike ili usmeravaju dolazne pozive ka pravom agentu.

Emitujte glasovne poruke potencijalnim potrošačima i povećajte šanse za uspeh marketinške kampanje.

Šaljite obaveštenja o novim ponudama i omogućite korisnicima da odgovore na Vaš poziv na akciju uz pomoć interaktivnog govornog aparata (IVR).

Jeste li znali da je trend glasovnih poruka započeo u Kini jer im je pisanje oduzimalo izuzetno puno vremena? Danas je trend glasovnih poruka sveprisutan i sve popularniji među novijim generacijama korisnika.

Gotovo dve trećine poziva su manje važni ili oduzimaju vreme od posla koji je prekinut.

Upravo zbog toga usluge zasnovane na sistemu glasovnih poruka postaju sve popularnije kod korisnika.

Koristeći glasovnu konverziju, tekstualne poruke se takođe mogu dostaviti i na fiksne brojeve.

Osigurajte i omogućite da korisnik potvrdi da je preslušao Vašu glasovnu poruku pritiskom na dugme.

Prvu uslugu interaktivnog glasovnog sistema implementirali smo 2006. godine.

NAŠA MESSAGING PLATFORMA

Omnichannel

Glasovna poruka dosegne korisnike bez obzira gde se oni nalaze.

Sigurnost

Naša infrastruktura i procesi su u skladu sa najvišim smernicama za bezbednost i zaštitu podataka.

Evaluacija u pravom vremenu

Status svake poruke se prati u stvarnom vremenu i sve relevantne statistike se prikazuju na kontrolnoj tabli.

Lično poput telefonskog poziva i efikasno poput e-pošte. Koristite usluge glasovnih poruka koje Vam nudi NTH Grupa.

Kontaktirajte nas