Za oglašavanje koristite SMS ili push obaveštenja i povećajte prodaju

ŠALJITE SMS I PUSH PORUKE MASIVNO

Klasične reklamne kampanje često se planiraju dugo i odgovor obično traje duže nego što biste želeli. Ovo se ne odnosi na masovne kampanje putem SMS-a ili aplikacija za razmenu poruka.

Tekstualne poruke na mobilnim telefonima stižu odmah, uglavnom se čitaju u prva tri minuta i privlače neposrednu pažnju. Idealne su za nadoknađivanje sredstava usled fluktuacije prodaje, dovođenje više kupaca u radnju u kratkom roku ili za pokretanje onlajn narudžbina.

Kod za popust, vaučer ili obaveštenje o ograničenim ponudama mogu se postaviti u roku od nekoliko minuta i poslati hiljadama potencijalnih kupaca pomoću SMS-a ili Push masovnih poruka.

Uz pomoć masovnih SMS i Push reklamnih kampanja možete da povećate prodaju u najkraćem mogućem roku.

KONTAKTIRAJTE NAS

PROMOCIJA PRODAJE PUTEM MOBILNIH KANALA

80% poruka koje korisnici prime na svojim mobilnim telefonima pročitano je u roku od nekoliko minuta.

Kampanje za oglašavanje putem SMS-a možete postaviti u kratkom roku – tako štedite vreme i resurse.

Ponude s ograničenim vremenskim rokom stvaraju osećaj hitnosti i ubrzavaju odluku o kupovini.

Slanje ponuda s ograničenim vremenom i količinom putem bulk SMS-a i push obavesti najbrži je način za povećanje prodaje.

Marketinške kampanje na Messaging aplikacijama mogu biti obogaćene dodatnim sadržajem.

Slike, video, emotikoni, nalepnice i pozivi na akciju mogu Vašu ponudu učiniti privlačnijom.

Izgradite bazu kontakata kako biste slali ciljane SMS i push marketinške kampanje. Postoje brojni načini za prikupljanje podataka i sticanje korisnika.

  • Prilikom registracije novih korisnika
  • Organizacijom nagradnih igara
  • Prilikom online plaćanja
  • Pomoću poziva na akciju na vašoj web stranici

Za razliku od fizičkih kupona, digitalni kuponi su uvek dostupni i kupci ih ne mogu izgubiti.

Kreirajte digitalne kupone ili kodove za popust koje u nekoliko sekundi možete poslati direktno  na mobilne telefone svojih kupaca.

Re-aktivirajte pasivne kupce personalizovanim ponudama.

Povežite svoj CRM sa našim višekanalnim mrežnim prolazom za poruke i lako dosegnite svoje kupce na mobilnim uređajima.

KREIRAJTE I ŠALJITE REKLAMNE KAMPANJE U NEKOLIKO MINUTA

1

Unos kontakata

Unesite Vaše liste kontakata na platformu za slanje kompanji.

2

Šaljite atraktivne ponude

Kreirajte sažete i jasne promotivne poruke.

3

Pratite i prilagodite reklamne kampanje 

Pratite stopu konverzije i uspeh Vaših kampanja u stvarnom vremenu.

Poboljšajte prodaju proizvoda tokom spore sezone i manje zauzetosti pomoću SMS i App Push kampanja.

KONTAKT