Povećajte lojalnost svojih kupaca personalizovanim dijalogom putem mobilnih kanala

MARKETING KROZ DIJALOG S KUPCIMA NA MOBILNIM KANALIMA

Personalizovane ponude i aktivan odnos – to je ono što je Vašim kupcima potrebno kako bi se osećali cenjeno. Komunikacijski kanali kao što su SMS, WhatsApp, Viber i Facebook Messenger omogućavaju Vam negovanje odnosa i praćenje korisničkog putovanja kroz dijalog. Budući da ih danas svi koriste i to svakodnevno, oni imaju visoku stopu otvaranja poruka i visoku stopu odgovora.

Dijalog marketing ili konverzacijski marketing oblik je direktne komunikacije i interakcije s kupcima radi ostvarivanja marketinških ciljeva. Pomoći će Vam da personalizujete ponudu i omogućiti Vam bolje poznavanje Vaših kupaca kroz praćenje njihovih reakcija i potrošačkog ponašanja.

Proširite mogućnosti svog CRM sistema kako biste postigli bolju izvedbu kampanje koristeći Dijalog Marketing.

KONTAKT

KAKO KORISTITI KONVERZACIJSKI MARKETING

Praznici i posebni dani u godini idealna su prilika za početak dijaloga.

Praznici poput Božića i Uskrsa odlična su prilika da stupite u direktni kontakt sa svojim kupcima ili promovišete Vašu posebnu ponudu.

S personalizovanim porukama nakon obavljene kupovine, Vašim kupcima ćete dati do znanja da Vam je stalo do njihovih individualnih potreba.

Kodovi za popuste ili preporuke za proizvode u skladu s ličnim interesima kupaca garantuju najvišu stopu konverzije.

Kako biste ostvarili dijalog s kupcima, morate pojednostaviti mogućnost odgovora na Vaše kampanje.

S privlačnim predefinisanim odgovorima i pozivima na akciju, Messaging aplikacije imaju najbolje preduslove za uspešan Dijalog Marketing.

Dijaloški marketing označava sve marketinške aktivnosti koje promovišu interaktivni odnos između kompanija i kupaca.

Kratkim i konciznim kampanjama povećavate šanse za uspeh u prodaji.

Povećajte svest o svom brendu kreativnim marketinškim kampanjama koje pozivaju na interakciju.

 

Kupci se osećaju cenjenima kada je razgovor s njima prilagođen njihovim potrebama.

Kreirajte korisničke profile kako biste se svojim kupcima automatski obraćali s ciljanim ponudama.

CRM integracija

Naša Omnichannel Messaging platforma je razvijena tako da se vrlo jednostavno integriše u postojeće CRM sisteme.

Praćenje učinka

Sve kampanje se prate od trenutka slanja do konverzije, tako da se njen uspeh može precizno izmeriti.

Omnichannel

Jednostavnom komunikacijom na svim mobilnim kanalima možete da dosegnete svoje kupce ma gde se oni nalazili.

Dijalog marketing putem mobilnih kanala dugoročno jača Vaše odnose sa kupcima i stvara nihovo poverenje.

Konsultujte se sa nama