Šaljite promocije i ponude putem mobilnih kanala i ostvarite dodatnu prodaju

PRIDOBIJANJE KUPACA PUTEM MESSAGING KANALA

SMS poruke i messaging aplikacije su najefikasniji način za komunikaciju s kupcima. Šanse za to da poruke koje pošaljete putem mobilnih kanala budu pročitane čak su četiri puta veće nego da ih šaljete e-mailom.

Kampanje za sticanje mobilnih prijava od strane postojećih i novih kupaca mogu se pretvoriti u dodatnu prodaju putem ciljanih reklamnih poruka. Postoje razne mogućnosti, posebno za nove kupce, na primer prilikom registracije ili slanja popusta za dobrodošlicu kako bi se CRM liste kontakata obogatile novim brojevima mobilnih telefona.

Današnji kupci postali su omni-kupci i donose odluku o kupovini kroz sve moguće kanale. Pomoću mobilnih poruka možete proaktivno doći do kupaca tamo gde provode većinu svog vremena.

Pokazaćemo Vam kako možete da pridobijete nove kupce putem mobilnog marketinga.

Kontaktirajte nas

PRIDOBIJANJE KUPACA I KORISNIČKA SAGLASNOST

Budite transparentni – korisnicima dajte jasno do znanja kada ćete ih i zašto kontaktirati.

Ako pravovremeno odgovorite na sva korisnička pitanja, lakše ćete dobiti njihovu saglasnost.

Umesto da od korisnika direktno zatražite broj telefona, ohrabrite ih da Vam se prvi jave.

Personalizovane kampanje koje pozivaju korisnike da naprave prvi korak efikasne su za prikupljanje korisničkih brojeva.

Messaging je efikasan alat za zbližavanje kompanija i kupaca.

Prikupljanjem podataka o kontaktima i mobilnih brojeva možete započeti ciljane SMS i tekstualne kampanje kako biste pridobili nove kupce, promovisali prodaju i ojačali lojalnost kupaca.

  • SMS i messaging aplikacije izvrsni su alati za podsticanje prodaje jer imaju najveću stopu otvaranja.
  • Mobilni kanali omogućavaju neprekidan dijalog s kupcima kako biste izgradili čvršći odnos sa njima.

Tokom prve registracije, korisnici će najverovatnije dati svoj broj mobilnog telefona u marketinške svrhe.

Uvek ukažite korisniku koje će prednosti propustiti ako Vam ne odobre prijavu.

Nagradne igre i takmičenja privlače pažnju korisnika i povećavaju prodaju.

Mogu se organizovati putem SMS-a i messaging aplikacija, a efikasan su alat za pridobijanje kupaca.

Kao što je važno da od korisnika zatražite saglasnost za slanje marketinških kampanji, važno je i da im omogućite da saglasnost povuku u bilo kojem trenutku.

Messaging aplikacije omogućavaju Vam da stupite u kontakt s kupcima na interaktivan i zabavan način.

Pozovite potencijalne kupce da se pretplate na Vašu uslugu i promotivne ponude.

Steknite potencijalne kupce putem mobilnih kanala i pridobijte nove kupce ciljanim marketingom.

KONTAKT